Mindful in Communicatie

In de 8 weekse mindfulness training oefenen we opmerkzaamheid, met aandacht zijn in het moment. De oefeningen zijn met name gericht op met jezelf zijn, aanwezig, met hoe je echt bent.
Deze training Mindful in Communicatie is bedoeld om naast de individuele beoefening in mindfulness, het mindful zijn in communicatie met anderen, te verdiepen.

Een groot deel van ons leven zijn we in relatie met anderen. Hoe mindful ben je in relatie met een ander, wat is de kracht van mindful zijn in  de relatie, wat kom je daarin tegen als je meer met aandacht aanwezig bent bij jezelf als je met een ander bent. Dat gaan we onderzoeken. We oefenen vaardigheden/ helpers  die dit ondersteunen. De vaardigheden/ helpers zijn ontleend aan de methodiek van Insight Dialoque, ontwikkeld door Gregory Kramer en zijn team.

Bij het ontwikkelen van deze training ‘Mindful in Communicatie’ is verder gebruik gemaakt van:

  • de training Interpersoonlijke Mindfulness van Frits Koster en Erik van den Brink;
  • de inzichten van de Diamond Approach, waaronder het boek ‘Het Nu van Moment tot Moment’ van A.H. Almaas;
  • Ervaringen en inzichten uit het geven van mondelinge communicatie trainingen.

De inhoud van de training:

  • Het oefenen met de zes vaardigheden/ helpers van Mindful Communiceren (in twee- of meertallen): Pauzeren, Ontspannen, Openen, Vertrouwen op het Opkomen, Aandachtig Luisteren en de Waarheid (van het moment) Spreken.
  • Het in dialoog verkennen van levensthema’s, zoals reactiviteit van lichaam en geest, oordelen en vergelijken, verlangen naar plezier, verlangen om wel of niet gezien te worden, vergankelijkheid.
  • Het opfrissen en verdiepen van de individuele beoefening.
We zullen telkens starten met een meditatie en er is tijd om woorden te geven aan je ervaringen.
Tijdstip: In overleg 7 bijeenkomsten
Plaats: Dirk Klompweg 27, Bergen
Bijdrage: 280 euro
Voor wie: Ieder die de 8-weekse mindfulness training heeft gevolgd of meditatie ervaring heeft.
Opgave of info: info@mirjamlugthart.nl, 06-54315377