Vervolg 8-weekse Mindfulness Training

 • Mindful Communiceren
  In de 8 weekse mindfulness training oefenen we opmerkzaamheid, met aandacht zijn in het moment. De oefeningen zijn met name gericht op met jezelf zijn, aanwezig, met hoe je echt bent.
  Een groot deel van ons leven zijn we in relatie met anderen. Hoe mindfull ben je in relatie met een ander, wat is de kracht van mindfull zijn in  de relatie, wat kom je daarin tegen als je meer met aandacht aanwezig bent bij jezelf als je met een ander bent. Dat gaan we onderzoeken en maken gebruik van 6 helpers: Pauzeren, Ontspannen, Openen, Vertrouwen op het Opkomen, Aandachtig Luisteren, Je Waarheid Spreken.
  We zullen telkens starten met een meditatie ter ondersteuning van deze helpers. We zullen oefenen met deze helpers in tweetallen. Er zal tijd zijn voor educatie en ervaringen uitwisselen.
  7  bijeenkomsten van 2,5 uur.
 • EvenAandacht. Voor jou, door jou, samen met mij.

In deze gesprekken onderzoeken we samen thema’s die er in jouw leven op dat moment aan de orde zijn. We geven ruimte aan gedachten, emoties en fysieke sensaties die zich in dat moment voordoen. We blijven dichtbij wat er zich in het moment ontvouwt. Soms maken we een uitstapje naar ervaringen in het verleden om inzicht te krijgen hoe daarin overlevingsmechanismen zijn opgebouwd die een belangrijke functie hebben gehad, maar nu niet altijd meer effectief zijn.

We maken gebruik van mindfulness oefeningen en verdiepen de 8- weekse mindfulness training wanneer je deze gevolgd hebt.

Zie voor meer info EvenAandacht

 • ‘Aanwezig zijn met dat wat is’. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend. En telkens ontdek ik weer dat het in mijn systeem meer vanzelfsprekend is om ‘weg te gaan bij wat er is’.

Ik nodig je uit om dit thema, ‘aanwezig zijn bij dat wat is’, verder uit te diepen in een drietal bijeenkomsten. Tijdstip in nader overleg

Een kleine groep van max 4 personen. Op de Dirk Klompweg 27. Bijdrage 75 euro voor drie keer.

Als we de impuls om onbehaaglijke gevoelens te vermijden 

ombuigen tot een openheid om ze te ontmoeten,

en met een nieuwsgierige blik diepgaand te exploreren,

dan kunnen we in het hart van die gevoelens datgene vinden 

wat we hoopten te bereiken door ze te vermijden. 

 (vrij naar) Rupert Spira

Opgave en info: info@mirjamlugthart.nl, 06 54315377, www.mirjamlugthart.nl

 • ‘Gedachten zijn geen feiten’. In de mindfulness training hebben we meer bewustzijn gekregen over dat het vaak onze gedachten zijn die stress veroorzaken. Ook dat het vaak gedachten zijn over onszelf die we (bijna) als vanzelfsprekend ervaren en die ons handelen en zijn, in ons werk en privé, sterk beïnvloeden op een stressvolle manier. In deze bijeenkomsten gaan we dat thema meer aandacht geven. Het met meer bewustzijn hierbij aanwezig zijn, meer gewaar van dat ze misschien ‘niet waar’ zijn, geeft de mogelijkheid een soort van keuze te maken ipv automatisch reageren. Het werkt door op je beslissingen en op het contact met jezelf en je mede mensen.

Een kleine groep van max 4 personen. Op de Dirk Klompweg 27. Bijdrage 75 euro voor drie keer.

Opgave en info: info@mirjamlugthart.nl, 06 54315377, www.mirjamlugthart.nl