Individuele 8- weekse mindfulness training

Een achtweeks individueel programma  

In deze mindfulness training leer je om meer aanwezig te zijn in het moment. Hierdoor kan de kwaliteit van je leven verbeteren en stress verminderen.  Mindfulness houdt in dat je doelbewust, op het moment zelf, niet oordelend, aandacht geeft aan dingen zoals ze zijn. In jezelf, in je omgeving, in de wereld. Tijdens de training maak je jezelf dit eigen door middel van oefeningen, het nabespreken daarvan en educatie.

Mensen kiezen voor een individuele mindfulness training bijv. als ze een baan hebben waar ze veel aandacht geven zoals een huisarts; als het niet mogelijk is aan een training deel te nemen op een vast tijdstip; als ze de training meer gefocust willen hebben op waar zij in hun leven tegen aanlopen.Prettig dat er meer individuele aandacht is.

Het programma van de 8- weekse training wordt gevolgd. De training is zowel face to face te volgen als online.

In een kennismakingsgesprek kan samen worden besloten wat het meest gepast is: een groeps training of een individuele training.

Data: Tijdstip in overleg. 8 bijeenkomsten van  1  1/2 uur

Plaats: Dirk Klompweg  861 NA Bergen

Begeleiding: Mirjam Lugthart

Info en Opgaveinfo@mirjamlugthart.nl of mobiel: 06-54315377

Bijdrage: Particulier €595, bedrijfsmatig €750 { BTW hoeft niet in rekening gebracht te worden} Bijdrage is incl kennismakingsgesprek,  werkboek en opnames van begeleidende meditaties

Als de bijdrage een bezwaar is om mee te doen, neem dan contact met me op. Dan kunnen we overleggen wat wel mogelijk is.

VGZ, Univé, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig vergoeden in het aanvullende pakket mindfulness bij burn-out klachten. De vergoeding is 350 euro per cliënt. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van een 8-weekse MBSR of MBCT (voor verzekerden van 18 jaar en ouder met burn-out klachten. Voorwaarden: de MBSR of MBCT moet gegeven worden door mindfulnesstrainers die VMBN lid categorie 1 zijn. Ook moet de deelnemer een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts hebben. De verwijsbrief kan de deelnemer samen met de factuur van de trainer meesturen naar de verzekeraar.