Referenties

web bloemen in knop

Een deelneemster aan de vervolg groep op de 8- weekse mindfulness training

“Opvallend in de werkwijze van Mirjam is voor mij: haar open houding waarop ze alle deelnemers benaderde, de aandachtige manier waarop ze luisterde naar wat ik en de anderen ter sprake brachten afgestemd op dat wat ze aanvoelde dat de ander aankan. En voor mij ook niet onbelangrijk dat ze ook vertelde wat haar goed en minder goed afgaat in het mindfull in het leven staan. Dit maakt dat ik er voor koos om ook aan de vervolgtraining deel te nemen die mij verder helpt om de oefeningen die we deden te integreren in mijn dagelijks leven.”

 

Een deelneemster aan de vervolg groep op de 8- weekse mindfulness training

“Ik kijk altijd uit naar de maandelijkse mindfulness avonden bij Mirjam. Tijdens de avond is er rust en ruimte voor vragen en verdieping. Mirjam speelt goed in op wat er op dat moment nodig is en weet door haar manier van vragen tot de kern door te dringen. Ik ervaar haar als een inspirerende wijze trainer die mij in beweging zet tot persoonlijke groei. De meditaties leren mij meer van een afstand naar situaties te kijken waardoor ik mij minder mee laat slepen door instinctieve reacties. Mindfulness brengt meer rust en balans in mijn leven.”

 

Deelneemster 8- weekse mindfulness training

“Hoe Mirjam de  training heeft gegeven heb ik als heel prettig ervaren. Ik vind dat ze iedereen goed benaderd en met gepaste orde het gesprek heel goed kan leiden.  Ze kan goed luisteren, en daarop anticiperen.  Ik vond mooi om te ervaren, hoe snel ze de koppelingen kan maken. 

Mooie gesprekken. Ook de een op een gesprekken met Mirjam, dan gaat de verwerking nog sneller. Voelde me erg op mijn gemak, ook al was het soms best moeilijk en emotioneel. Ik kon heel open en eerlijk tegen haar zijn.

Goeie lerares. Zacht,  lief, empatisch, enorme inzichten kunnen geven. Pittig  en krachtig.  Ik heb veel respect voor haar.”

 

Marktgroepleider van de Divisie Opleidingen van een grote Organisatie

“Mirjam heeft voor ons voornamelijk trainerswerk verricht en daarin heeft zij een grote bekwaamheid en deskundigheid laten zien.

Van nature gaat Mirjam respectvol om met mensen. Oprecht geïnteresseerd, integer, bewust van het belang professioneel afstand te bewaren, goed luisterend, zorgvuldig formulerend en reagerend vanuit integrale wijsheid (kennis, ervaring, inzicht , intuïtie, hoofd , hart , handen).

Zij heeft een open rustige onderzoekende houding naar mensen toe waarin ze de ander met kleine stapjes uitnodigt iets meer van zichzelf te laten zien. Voortdurend zichzelf toetsend op zuiverheid en de ander toetsend op het kunnen ontvangen van de reactie en of het toe zijn aan een volgende stap in delen of aangaan van dingen.

Mirjam zoekt haar technieken en methoden zorgvuldig uit. Altijd uitgaand van wat de ander nodig heeft om een stap verder te kunnen zetten in verwerking of ontwikkeling. En alleen die technieken en methoden toepassend die ook bij haar manier van werken past. In haar werken is ze heel transparant en zal dus altijd kunnen uitleggen waarom ze bepaalde methoden of technieken inzet.

Een groot vermogen tot genieten.

 

Een collega en klant

bos“Mirjam heeft een erg lange ervaring met het begeleiden van mensen in veranderingsprocessen.  Ze heeft een breed scala aan interventietechnieken uit enerzijds haar werk als trainer communicatieve vaardigheden, anderzijds haar werk in persoonlijke counseling. 

Door haar persoonlijke ervaring met counseling (ook als cliënt) gedurende vele jaren heeft ze een grote mate van empathie ontwikkeld en een gevoeligheid voor de situatie van de cliënt en wat deze op een bepaald moment nodig heeft.

Mirjam is een heel betrokken, invoelende en vriendelijke vrouw. Haar stijl is niet confronterend of hard, maar aandachtig en liefdevol.
Ze is erg goed in het contact leggen met de cliënt en waar die op dit moment staat, en kan vanuit een helpende, solidaire positie (niet als afstandelijke, ‘.alwetende’ therapeut of trainer) assistentie verlenen.

Ze kan erg snel contact maken met diepere emotionele lagen zodat er minimale tijd nodig is voor het ‘inventariserend gebabbel’ dat bij veel therapieën zoveel tijd in beslag neemt.

Door haar lange ervaring in het werken met mensen en hun ontwikkeling kan ze met heel uiteenlopende mensen contact maken, en ook goed de grenzen zien van haar mogelijkheden: wie ze op een gegeven moment niét kan helpen.

Haar werk is gebaseerd op counseling kennis en ervaring en kennis en ervaring van/met specifieke methodieken uit Mindfulness trainingen, The Work (Byron Katie) en  de ‘helende reis’ (Brandon Bays).
Door haar lange levens- en werkervaring is ze absoluut niet iemand om bepaalde technieken star of ‘volgens het boekje’ te hanteren. Ze heeft een goed ontwikkeld contact met haar intuïtie en stuurt van daaruit het contact met de cliënt.
Daarbij kan ze zowel inzichtgevend te werk gaan (analyseren van probleemsituaties en de ontstaansgeschiedenis daarvan, inzicht geven in patronen in iemands leven, gedrag en emoties) als op emotioneel vlak mensen verder helpen (mensen in contact brengen met hun emoties hier – en – nu, met hun lichamelijke gevoelens en blokkades).”