Mindful in Communicatie

In de 8 weekse mindfulness training oefenen we opmerkzaamheid, met aandacht zijn in het moment. De oefeningen zijn met name gericht op met jezelf zijn, aanwezig, met hoe je echt bent.
Deze training Mindful in Communicatie is bedoeld om naast de individuele beoefening in mindfulness, het mindful zijn in communicatie met anderen, te verdiepen.

Een groot deel van ons leven zijn we in relatie met anderen. Hoe mindful ben je in relatie met een ander, wat is de kracht van mindful zijn in  de relatie, wat kom je daarin tegen als je meer met aandacht aanwezig bent bij jezelf als je met een ander bent. Dat gaan we onderzoeken. We oefenen vaardigheden/ helpers  die dit ondersteunen. De vaardigheden/ helpers zijn ontleend aan de methodiek van Insight Dialoque, ontwikkeld door Gregory Kramer en zijn team.

Bij het ontwikkelen van deze training ‘Mindful in Communicatie’ is verder gebruik gemaakt van:

  • de training Interpersoonlijke Mindfulness van Frits Koster en Erik van den Brink;
  • de inzichten van de Diamond Approach, waaronder het boek ‘Het Nu van Moment tot Moment’ van A.H. Almaas;
  • Ervaringen en inzichten uit het geven van mondelinge communicatie trainingen.

De inhoud van de training:

  • Het oefenen met de zes vaardigheden/ helpers van Mindful Communiceren (in twee- of meertallen): Pauzeren, Ontspannen, Openen, Vertrouwen op het Opkomen, Aandachtig Luisteren en de Waarheid (van het moment) Spreken.
  • Het in dialoog verkennen van levensthema’s, zoals reactiviteit van lichaam en geest, oordelen en vergelijken, verlangen naar plezier, verlangen om wel of niet gezien te worden, vergankelijkheid.
  • Het opfrissen en verdiepen van de individuele beoefening.
We zullen telkens starten met een meditatie en er is tijd om woorden te geven aan je ervaringen.
 
Tijdstip: 4 bijeenkomsten van 3 uur.  In 2022 op 9 oktober, 27 november, 11 december van 14.00 tot 17.00 uur, 30 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
 
Bijdrage:  170 euro. Vrijgesteld van btw.
 
Plaats: De Berkeley, Nesdijk 20 H, 1861 MK Bergen NH
 
Voor wie: Ieder die de 8-weekse mindfulness training heeft gevolgd of meditatie ervaring heeft. Maximaal 6 deelnemers.
 
Opgave, overleg  of info: info@mirjamlugthart.nl, 06-54315377
 
Ervaringen:
 
Deelnemer P:
De cursus ‘Mindful in Communicatie’ is doen en leren tegelijk. Met materiaal om te herlezen en ervaringen voor het moment. Iedere keer verraste het me wat we tegen kwamen, maar steeds kon ik direct zoveel toepassen. Iemand had me dat 100x kunnen vertellen, maar dan had ik me misschien niet eens aangesproken gevoeld. Telkens de conclusie: wat je in jezelf ontdekt, draag je voor altijd mee.
 
 
Deelnemer R:
In november 2019 ben ik gestart met de ‘mindful in Communicatie’ Training. Online, omdat ik 200 km van Mirjam vandaan woon.
Twee jaar daar voor heb ik de basis training Mindfulness gedaan.
Deze basis training heeft  mij waardevolle handvaten toegereikt om beter bij me zelf te blijven.Toen ik hoorde van de training ‘mindful in Communicatie’ dacht ik dat het zeer bruikbaar voor me zou zijn in het dagelijkse leven.
Ik merk namelijk dat de Mindfulness oefeningen mij goed af gaan en ik ze als zeer prettig ervaar. Wanneer ik in contact met andere mensen ben vind ik het moeilijk bij me zelf te blijven. Ik merkte dat er momenten zijn waarop ik het contact met me zelf helemaal kwijt ben en ik mijn lichaam niet meer voel.Met enthousiasme heb ik toen deel genomen aan de training.
Maar wat is het moeilijk in contact met je zelf te blijven tijdens communicatie met anderen.
De helpers hebben mij geholpen om te oefenen.
Pauze nemen, Ontspannen, Openen gaat me nu goed af tussen en tijdens de communicatie met anderen. Dat helpt me om in contact met mezelf te blijven, mijn lichamelijke signalen op te merken en beter voor mezelf te zorgen.
Maar de stap verder: Vertrouwen op het opkomen, aandachtig luisteren en de waarheid spreken zijn uitdagingen en oefeningen waar ik nog heel lang mee kan oefenen.
Ik had de verwachting dat ik na de training het geoefende beheerste. Maar al gauw merkte ik dat het oefeningen zijn waar je je hele leven mee kan oefenen. Soms beheers je een stukje en op een ander moment ben je het  helemaal kwijt. Zo kan op het ene moment de helper luisteren goed toepasbaar/aanwezig zijn en realiseer je je dat je een andere helper niet gebruikt.

Daarom vind ik het fijn om regelmatig een sessie te doen om me bewust te worden waar ik sta: zijn de helpers nog in mijn bewustzijn?  Maak ik nog gebruik van ze? Het oefenen in een sessie brengt me weer in herinnering het geleerde toe te passen in mijn leven. Dan kan ik soms ervaren dat dicht bij me zelf zijn het meest waardevolle in mijn leven is.
Dank je wel voor de goede momenten.