Mindful Luisteren

Vorig jaar zijn wij, Sanne Lute en Mirjam Lugthart, benaderd met de vraag een training van twee dagdelen op maat te ontwikkelen in Mindful Communicatie voor de medewerkers en vrijwilligers van een hospice. Omdat in deze verkorte training voornamelijk het luisteren naar jezelf en de ander centraal staat hebben wij de training Mindful Luisteren genoemd. Vanuit de vrijwilligers coördinator werd het volgende doel geformuleerd: “De (zorg)vrijwilligers en professionals van de Hospice hanteren Mindful Luisteren en bieden zo maximale ruimte aan gast, naasten, zichzelf en elkaar als collega’s om te delen wat er in hen omgaat.” 

Bekend was dat vrijwilligers en medewerkers al veel ervaring hebben in het luisteren naar hun gasten.

De training Mindful Luisteren draagt bij aan het meer bewust worden van wat aandachtig luisteren en stilte kan doen in het contact met de ander. Mindful Luisteren gaat over luisteren met je hoofd en met je hart. In de training verkennen wij met elkaar wat dat inhoudt. Mindful Luisteren betekent dat je aanwezig bent bij de ander en tegelijk ook bij jezelf. Je bent je gewaar wat er innerlijk in jou gebeurt terwijl je luistert. Daardoor word je je meer bewust van je handelen vanuit automatismen en aangeleerd gedrag waardoor je de keuze kan maken voor een bewuste, passende respons op dat moment.

De deelnemers krijgen van tevoren twee vragen toegestuurd die helpen om zich van tevoren te bezinnen over dit thema.

De eerste ochtend verkennen wij wat aandachtig luisteren inhoudt, wat er innerlijk gebeurt terwijl je luistert en niet direct reageert. Welke gevoelens, gedachten en reacties opkomen in het luisteren naar de ander. In tweetallen oefenen we in o.a. luisteren, spreken, pauzeren en ontspannen. Naast dat er aandacht wordt besteed aan het reflecteren op de oefeningen en het delen van ervaringen wordt er uitleg gegeven over de basis van Mindfulness en de theorie van Mindful Luisteren. Wij doen gezamenlijk een meditatie met als doel op te merken wat zich in het lichaam afspeelt en hebben aandacht voor het openen naar binnen en naar buiten toe.

De deelnemers wordt gevraagd om deze meditatie dagelijks te oefenen in de tussenliggende week en te oefenen met pauzeren en ontspannen in het contact met anderen.

De tweede ochtend is een verdieping van het geleerde en de ervaringen die er zijn geweest met het oefenen. Gezamenlijk bespreken wij aannames en overtuigingen die aan het licht komen bij de deelnemers en die het Aandachtig Luisteren in de weg kunnen staan. 

Ervaring van de deelnemers

Na afloop is aan de deelnemers gevraagd wat deze training Mindul Luisteren hen heeft gegeven. Bewustwording, inzicht, inspiratie, diepte en herkenning is door hen meerdere keren benoemd. Daarnaast gaven zij aan dat het hen heeft geholpen minder streng te zijn voor zichzelf, zichzelf meer ruimte, tijd en aandacht te geven en vanuit deze ruimte de ander meer te kunnen ontvangen. Deelnemers gaven aan dat het bewustzijn van hoe je vanuit jezelf beter naar de ander kan luisteren is vergroot.

Op de vraag naar feedback en tips werd voornamelijk aangegeven dat zij tevreden waren, dat zij het programma rustig en ontspannen vonden en dat iedereen de ruimte werd gegeven. Enkelen hebben aangegeven dat zij twee dagdelen te kort vinden en dat er behoefte is aan herhaling, verdieping en een vervolg. 

Ervaring van de trainers

Ons viel de sterke verbinding die de deelnemers hebben met dit thema op. Wij hebben de groep als zeer enthousiast, geïnteresseerd en open ervaren. Fijn om te zien dat de deelnemers geraakt werden door de oefeningen en gesprekken die er plaatsvonden en tot nieuwe inzichten kwamen. Wij zijn er enthousiast over dat deelnemers opmerkten hoe belangrijk luisteren, ruimte en compassie voor jezelf is, en dat dit de basis vormt voor het Aandachtig Luisteren naar de ander. Het is een thema wat zich niet zo makkelijk laat omvatten en waarin eenieder kan blijven oefenen, ontwikkelen en zich verdiepen. Naar ons idee zijn de deelnemers door de training geïnspireerd en gemotiveerd geraakt en hebben handvatten gekregen om hier verder mee aan de slag te gaan. Een geslaagde training wat ons betreft!

Tijdstip: 2 bijeenkomsten van 3 uur.

Bijdrage:  In overleg.

Voor wie: Voor ieder die het contact met zijn/ haar gast wil verdiepen. Ervaring met meditatie of een 8-weekse mindfulness training is een pre. Maximaal 12 deelnemers.

Opgave of info: info@mirjamlugthart.nl, 06-54315377

Info over de trainers:

Mirjam heeft ruim 30 jaar ervaring in het geven van communicatie trainingen, mindfulness trainingen, trainingen op het gebied van levensfasen en individuele coaching. Ze is begonnen als Arbeid en Organisatie psychologe. Bewustzijnswerk is altijd haar passie geweest. Haar ervaring is dat je werkelijk kunt luisteren naar een ander, als je aanwezig bent bij jezelf. Dat is de basis in al haar werk. 

Sanne is beginnend trainer en werkzaam in de zorg o.a. als teamleider. Zij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in mindfulness, compassie training en mindful in communicatie. Dit heeft haar zowel privé als in haar werk veel gebracht, onder andere om op een meer ontspannen manier in verbinding te staan met zichzelf en haar omgeving. Zij wil haar kennis en ervaring graag delen met anderen.