Mindfulness

Mindfulness houdt simpelweg in dat je aandacht geeft op een speciale manier: doelbewust, op het moment zelf en niet oordelend. En dat je aandacht geeft aan het hier en nu, het moment waarin je leeft – hoe dat ook voor jou is: plezierig, moeilijk, of misschien nauwelijks zichtbaar op je radarscherm. Aandacht aan de lichaamssensaties, de gedachten, de gevoelens zoals die zich nu aan je voordoen.

Het mag misschien vreemd klinken, maar met mindfulness proberen we niet om iets te veranderen of problemen op te lossen. Echter, door deze van moment tot moment en zonder oordelen in het bewustzijn te houden, kunnen ze na verloop van tijd wel uit zichzelf veranderen of oplossen.

Je gaat bijvoorbeeld jouw situatie in een ander licht bezien. Of met behulp van de creativiteit die je door het trainen van mindfulness verkrijgt, groeit je  stabiliteit en helderheid van geest.

Met beoefenen van mindfulness streven we niet naar relaxatie of zoiets dergelijks. Maar als we onze aandacht richten op hoe de dingen zijn, nu, in het huidige moment, dan komen we, opmerkelijk genoeg, in contact met een diepe toestand van ontspanning en welzijn van geest en lichaam, zelfs in zeer moeilijke omstandigheden.

Jon Kabat-Zinn

In een mindfulness training ga je concreet in het dagelijkse werk en leven aan de slag met de techniek van mindfulness.

In een mindfulness training oefen je hoe je steeds weer terug kunt keren in het hier en nu en om kunt gaan met gedachten en emoties die zich voordoen. Ook wanneer de omstandigheden in je leven moeilijk zijn, leer je zo goed mogelijk omgaan met dat wat zich aandient.

Er wordt theorie aangeboden. Ervaringen worden met elkaar gedeeld. Er worden mindfulness oefeningen gedaan en er wordt thuis geoefend in mindful aanwezig zijn: met een milde open aandacht aanwezig zijn in het moment.

Zie bij “Aanbod” voor informatie over de mindfulness trainingen.