Privacyverklaring

Mirjam Lugthart-van Dalen, gevestigd aan de Dirk Klompweg 27, 1861NA in Bergen NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mirjam Lugthart-van Dalen
Tav Mirjam Lugthart
Dirk Klompweg 27
1861 NA, Bergen NH
Tel: 0031654315377
info@mirjamlugthart.nl
https://www.mirjamlugthart.nl
Lid VMBN cat. 1 lidm. nr.: 2015575

Persoonsgegevens die zij verwerkt

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen en individuele gesprekken staat bij Mirjam Lugthart- van Dalen hoog in het vaandel. Lees hoe er wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens:

Hoofdpunten uit dit artikel:

. Privacybescherming

. Verwerking van persoonsgegevens

. Aanmeldingen

. Slotbepalingen

Privacybescherming

  1. Mirjam Lugthart-van Dalen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen,  individuele gesprekken en bezoekers van haar website van groot belang. Zij behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van deelnemers en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
  2. Mirjam- Lugthart-van Dalen gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers. Zij verstrekt deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist. 
  3. Persoonlijke informatie die in het kader van training aan Mirjam Lugthart-van Dalen wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.
  4. Mirjam Lugthart-van Dalen houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. 
  5. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Mirjam Lugthart, gevestigd Dirk Klompweg 27,1861 NA, Bergen NH

Verwerking van persoonsgegevens

Mirjam Lugthart-van Dalen legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen, individuele gesprekken, om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

De persoonsgegevens die zij verwerkt zijn: Voor- en achternaam, Geboortedatum,

Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden op de website www.aandachttraining.info, in correspondentie, telefonisch, in kennismakingsgesprek en aantekeningen nav de gesprekken.

Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit als volgt doorgeven: 

E-mail: info@mirjamlugthart.nl

Post: Mirjam Lugthart, Dirk Klompweg,  271861 NA, Bergen NH


Ook vragen of klachten over haar privacybeleid kun je via bovenstaande contactgegevens aan haar melden.

Deelnameovereenkomst

Mirjam Lugthart-van Dalen bewaart een kopie van de ingevulde deelnameovereenkomst, en persoonlijke aantekeningen maximaal 5 jaar met het oog op de beantwoording van vragen en afwikkeling van klachten. Wil je niet dat zij jouw gegevens voor dit doel bewaart, geef dit dan aan haar door.

Slotbepalingen

Wijzigingen 
Mirjam Lugthart-van Dalen  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Zie hiervoor haar website.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018