The work van Byron Katie

The Work van Byron Katie is het onderzoeken van belemmerende overtuigingen dmv 4 vragen en een omdraaiing. Het is een proces dat mensen in staat stelt om snel naar de kern van een probleem te gaan en dit vervolgens (met verregaande gevolgen) te ontmantelen. Je leert effectief omgaan met situaties die anders tot grote stress kunnen leiden.The Work

De helderheid, creativiteit en effectiviteit die hier het gevolg van zijn, leiden vaak tot een radicale verbetering van de levenskwaliteit en de omgang met anderen, tot een transformatie in de persoonlijkheid en het ontdekken van creatieve mogelijkheden en oplossingen die anders verborgen bleven.

The Work is toepasbaar is in het alledaagse leven. Altijd als er sprake is van stress heeft dit te maken met belemmerende overtuigingen. Deze kunnen loslaten als ze gezien worden. De eerste stap is om de overtuigingen bewust te krijgen, de tweede om ze te onderzoeken.

Dit onderzoek is een hulp om in eerlijkheid te kijken naar wat zo’n overtuiging met je doet. Het laat zien hoe het je blik vernauwt. Het houdt  een spiegel voor waarin je jezelf op een liefdevolle, eerlijke en directe manier beter kan leren kennen. Het laat een scala van mogelijkheden zien zonder die vernauwing.
Het brengt je bij jezelf en dat is de plek waar je vrijheid, wijsheid, ruimte, eerlijkheid, directheid, liefdevolheid kunt vinden. Zolang je die zoekt buiten jezelf blijft de wereld angstig en bedreigend.